ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΝΟ 2 ΚΑΙ ΝΟ 6), ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΝΟ 2 ΚΑΙ ΝΟ 6), ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ, ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ.
Αριθμός Εντολής 140/25-11-2021
ΑΔΑ ΨΣ0ΕΟΡ1Π-ΣΗΛ
ΑΔΑΜ 21REQ009603491
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-12-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear