ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ-ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ ΤΥΠΟΥ VIAMED – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ-ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ ΤΥΠΟΥ VIAMED

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ-ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΤΥΠΟΥ VIAMED - 20 ΤΕΜΑΧΙΑ.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ.
Αριθμός Εντολής 76/30-04-2020
ΑΔΑ ΩΣ2ΧΟΡ1Π-ΒΛ7
ΑΔΑΜ 20REQ006639964
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-05-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear