ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ
1. Συμπιεστής A/C compressor copeland scroll ZR61KCE MITSUBISHI-TFD-522, 1 ΤΜΧ.
2. Φτερωτή εξωτερικού ανεμιστήρα συμπιεστή A/C, PUH-P5YGAA1.UK MITSUBISHI 1 ΤΜΧ.
Αριθμός Εντολής 147/04-09-2020
ΑΔΑ 6ΒΙ9ΟΡ1Π-ΝΛ9
ΑΔΑΜ 20REQ007264209
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear