ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΧΙΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΧΙΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 150 ΤΕΜΑΧΙΑ, ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Αριθμός Εντολής 157/16-09-2020
ΑΔΑ ΨΛ4ΛΟΡ1Π-0ΨΞ
ΑΔΑΜ 20REQ007324613
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-12-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear