ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΛΗΜΜΑΤΩΝ – ΟΜΒΡΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΛΗΜΜΑΤΩΝ – ΟΜΒΡΙΩΝ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΛΗΜΜΑΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ, ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Αριθμός Εντολής 9/30-01-2019
ΑΔΑ 6ΠΒΡΟΡ1Π-Λ68
ΑΔΑΜ 19REQ004391193
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-03-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear