ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ COMPRESSOR COPELAND SCROLL ZR61KCE - TFD-522 ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΣ 407C,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ - 1 TEMAXIO
Αριθμός Εντολής 106/21-08-2019
ΑΔΑ 7ΝΟ7ΟΡ1Π-7ΕΛ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-09-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear