ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ)

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ). ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ - 80 ΤΕΜΑΧΙΑ.
Αριθμός Εντολής 13/22-02-2021
ΑΔΑ ΩΧΧΠΟΡ1Π-ΨΑ5
ΑΔΑΜ 21REQ008176654
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear