ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ :
1. 10lt ΔΑΠΕΔΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, 4 ΤΜΧ.
2. 20lt ΚΑΘΕΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, 2 ΤΜΧ.
3. 40lt ΔΑΠΕΔΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, 1 ΤΜΧ.
4. 60lt ΔΑΠΕΔΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, 1 ΤΜΧ.
5. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ, 4 ΕΠΑΦΩΝ 20 Α, 4 ΤΜΧ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
Αριθμός Εντολής 34/03-04-2019
ΑΔΑ 6ΡΗΙΟΡ1Π-9Α0
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-05-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear