ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HANDS FREE τύπου FTN6583A ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΑ TETRA MOTOROLA MTH 800, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HANDS FREE τύπου FTN6583A ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΑ TETRA MOTOROLA MTH 800, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή HANDS FREE τύπου FTN6583A ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΑ TETRA MOTOROLA MTH 800, 20 ΤΕΜΑΧΙΑ.
Αριθμός Εντολής 48/04-05-2022
ΑΔΑ ΨΗ3ΡΟΡ1Π-Γ0Η
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-05-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear