ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ : 1) ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΔΥΟ (2) ΛΑΣΤΙΧΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΦΟΡΗΤΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ, 50 ΤΜΧ. - 2) ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΔΥΟ (2) ΛΑΣΤΙΧΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΦΟΡΗΤΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ, 50 ΤΜΧ. - 3) ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ, 10 ΤΜΧ. - 4) ΠΟΥΑΡ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ, 30 ΤΜΧ. - ΣΥΝΟΛΟ 140 ΤΕΜΑΧΙΑ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ.
Αριθμός Εντολής 45/20-04-2021
ΑΔΑ ΩΤΩΓΟΡ1Π-ΝΚ0
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear