ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΥΠΟΥ DEVILBISS – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΥΠΟΥ DEVILBISS

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΔΟΧΕΙΟ (ΚΑΝΙΣΤΡΟ) ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 800ml ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΥΠΟΥ DEVILBISS - 20 ΤΕΜΑΧΙΑ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ.
Αριθμός Εντολής 43/19-04-2021
ΑΔΑ 9Μ2ΛΟΡ1Π-ΞΥΑ
ΑΔΑΜ 21REQ008485566
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear