ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ, ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ)
Αριθμός Εντολής 89/01-07-2019
ΑΔΑ 6ΙΙ7ΟΡ1Π-ΚΨΩ
ΑΔΑΜ 19REQ005196551
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-08-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear