ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΟΠΛΙΣΜΟ ΑΓΚΥΡΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΟΠΛΙΣΜΟ ΑΓΚΥΡΙΩΝ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΟΠΛΙΣΜΟ ΑΓΚΥΡΙΩΝ, 4 ΤΜΧ.
Αριθμός Εντολής 155/15-09-2020
ΑΔΑ ΩΔΓΒΟΡ1Π-29Τ
ΑΔΑΜ 20REQ007313314
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear