ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΩΝ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΩΝ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ.

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Υπηρεσία διαμόρφωσης/ανακατασκευής του δαπέδου της αποθήκης φιαλών οξυγόνων (ΟΠΩΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ).
Αριθμός Εντολής 22/09-03-2022
ΑΔΑ 6ΑΡΠΟΡ1Π-9Τ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-04-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear