ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ DEVILBISS – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ DEVILBISS

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΥΠΟΥ DEVILBISS - ΤΕΜΑΧΙΑ 10


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ 6X2V/2,5 AH (PN-067)


Αριθμός Εντολής 102/18-09-2018
ΑΔΑ Ω248ΟΡ1Π-ΩΒΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-02-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear