ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ USB FAX MODEM 56K DIAL UPV.92/V.90 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ USB FAX MODEM 56K DIAL UPV.92/V.90

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Εξωτερικό USB FAX MODEM 56K DIAL UPV.92/V.90 - 2 ΤΜΧ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
Αριθμός Εντολής 80/10-07-2018
ΑΔΑ 61ΜΛΟΡ1Π-ΨΦ6
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-08-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear