ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (Α.Δ. Β10/16-1-22) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (Α.Δ. Β10/16-1-22)

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (200 τεμ.) για ανάγκες ΕΚΑΒ Λαμίας
Αριθμός Εντολής Β10/16-01-2022
ΑΔΑ Ε44ΞΟΡ1Π-ΦΜΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-04-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear