ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗ A/C ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗ A/C ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗ A/C ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2397/2017
ΑΔΑ 6ΚΠ7ΟΡ1Π-ΔΙΜ
ΑΔΑΜ 17PROC005882274
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-03-2017 - Ωρα 10,00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear