ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Δ. 145/6-12-2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΘΟΦΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ-ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Δ. 145/6-12-2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΘΟΦΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ-ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΘΟΦΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ-ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Αριθμός Εντολής 145/06-12-2021
ΑΔΑ 6ΨΛΗΟΡ1Π-ΥΧ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-12-2021 - Ωρα 12:00 Π.Μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear