ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β. – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β. – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β. - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ, ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Αριθμός Εντολής 90/03-08-2021
ΑΔΑ ΩΝ27ΟΡ1Π-1ΗΔ
ΑΔΑΜ 21REQ009023454
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-08-2021 - Ωρα 12:00 Π.Μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear