ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΩΝ ΤΑΣΕΩΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΩΝ ΤΑΣΕΩΣ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΩΝ ΤΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 59/03-05-2017
ΑΔΑ ΩΘΠΞΟΡ1Π-ΧΤΒ
ΑΔΑΜ 17PROC001889285
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-09-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear