ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Αριθμός Εντολής 7325/13-05-2020
ΑΔΑ ΨΡ4ΒΟΡ1Π-Η7Ρ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-05-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear