Έντυπο για το τηλεφωνικό κέντρο 166 του ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Έντυπο για το τηλεφωνικό κέντρο 166 του ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΑΡΤΕΣ ΚΛΗΣΗΣ 166 ΓΙΑ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ Τεμάχια 130.000 (Εκατόν Τριάντα Χιλιάδες)

Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης 887,10 € χωρίς ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 166/27-11-2019
ΑΔΑ ΨΗ7ΘΟΡ1Π-3ΩΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-12-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear