Έντυπη κάρτα για το τηλεφωνικό κέντρο 166 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Έντυπη κάρτα για το τηλεφωνικό κέντρο 166

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Κάρτες Τηλεφωνικού Κέντρου 166 130.000 τεμάχια
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 1.400,00€ + ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 63/10-06-2021
ΑΔΑ ΩΗΑΑΟΡ1Π-ΩΥΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-08-2021 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear