Ενοικίαση φιαλών οξυγόνου ΑΕ 655/8-11-2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ενοικίαση φιαλών οξυγόνου ΑΕ 655/8-11-2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 10LT 70 ΤΕΜ. (ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ) ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ 70 τεμ.
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-11-2021
Αριθμός Διακήρυξης AE 655/2021
ΑΔΑ ΩΥΣ9ΟΡ1Π-ΙΜΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-11-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear