Ενοικίαση εξοπλισμού βαφής (φούρνου βαφής) αμαξωμάτων και τμημάτων για τα υπηρεσιακά οχήματα της ΚΥ του ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ενοικίαση εξοπλισμού βαφής (φούρνου βαφής) αμαξωμάτων και τμημάτων για τα υπηρεσιακά οχήματα της ΚΥ του ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ενοικίαση εξοπλισμού βαφής (φούρνου βαφής) αμαξωμάτων και τμημάτων για τα υπηρεσιακά οχήματα της ΚΥ του ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 8/18/2018
ΑΔΑ ΨΩΒ5ΟΡ1Π-ΑΛΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-03-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear