ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΥ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΥ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΚΙΔΑ FRANKLIN 30Φ Χ1000 mm ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ
ΚΟΛΛΑΡΟ/ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΚΙΔΑΣ
ΧΑΛΚΟΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ 25 mm2
ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ 60 Χ 60 Χ 6000 mm
ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5 mm
ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΓΑΝΤΖΟΙ ΕΝΤΑΤΗΡΕΣ ΚΤΛ)
ΑΓΩΓΟΣ 8Φ ΧΑΛΚΟΥ
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 8Φ - 50 mm2
ΚΟΛΛΑΡΟ 3/4"
ΚΟΛΛΑΡΟ 1"
ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΑΓΩΓΟ ΧΑΛΚΟΥ
ΑΠΑΓΩΓΟΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΑ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ
ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
Αριθμός Εντολής 41/26-03-2018
ΑΔΑ 6257ΟΡ1Π-ΜΘΩ
ΑΔΑΜ 18PROC003702338
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-10-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear