Ενδοτραχειακοί Σωλήνες και Συσκευές Ακινητοποίησης (ΠΝΠ ΦΕΚ 42/τ Α’ 25.2.2020) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ενδοτραχειακοί Σωλήνες και Συσκευές Ακινητοποίησης (ΠΝΠ ΦΕΚ 42/τ Α’ 25.2.2020)

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) Ενδοτραχειακοί Σωλήνες χωρίς Cuff (90 τεμάχια)
2) Ενδοτραχειακοί Σωλήνες με Cuff (280 τεμάχια)
Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης 250,00€ χωρίς ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Γ –
1) Συσκευή Ακινητοποίησης Αυχένα Ενηλίκων (100 τεμάχια)
2) Συσκευή Ακινητοποίησης Αυχένα Παίδων (60 τεμάχια)
3) Σύστημα Ακινητοποίησης Κεφαλής (5 Τεμάχια)
Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης 1.775,00€ χωρίς ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 5/06-02-2020
ΑΔΑ Ω3ΙΓΟΡ1Π-2Μ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear