ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUF ΣΕ ΝΟ 7,5 , 8, 8,5 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUF ΣΕ ΝΟ 7,5 , 8, 8,5

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUF ΣΕ ΝΟ 7,5 , 8, 8,5
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-09-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 519/2023
ΑΔΑ 60ΒΡΟΡ1Π-ΨΕΖ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-09-2023 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear