Ενδοτραχειακοί Σωλήνες χωρίς/και CUFF – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ενδοτραχειακοί Σωλήνες χωρίς/και CUFF

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF
Νο 2 20 τεμάχια
Νο 2.5 20 τεμάχια
Νο 3 20 τεμάχια
Νο 3.5 10 τεμάχια
Νο 4 10 τεμάχια
Νο 4.5 10 Τεμάχια

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF
Νο 5 10 τεμάχια
Νο 5.5 20 τεμάχια
Νο 6 20 τεμάχια
Νο 6.5 10 τεμάχια
Νο 7 30 τεμάχια
Νο 7.5 40 τεμάχια
Νο 8 50 τεμάχια
Νο 8.5 70 τεμάχια
Νο 9 30 τεμάχια

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 250,00€ +ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 191/04-11-2019
ΑΔΑ 6Α4ΠΟΡ1Π-1Ν4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-11-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear