ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘ/ΡΟ ΚΗΗ 5965 TOY ΤΟΜΕΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘ/ΡΟ ΚΗΗ 5965 TOY ΤΟΜΕΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘ/ΡΟ ΚΗΗ 5965 ΤΟΜΕΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 293/27-06-2017
ΑΔΑ Ω9ΠΕΟΡ1Π-ΨΓ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-07-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear