ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘ/ΡΟ ΚΗΙ 3242
Αριθμός Εντολής 218/25-09-2018
ΑΔΑ 6Β0ΧΟΡ1Π-9ΕΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-10-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear