Εμπρόσθιο παμπρίζ και τοποθέτηση σε ασθ/ρο ΕΚΑΒ Λάρισας ΚΗΗ 1532 Mercedes Sprinter 313 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εμπρόσθιο παμπρίζ και τοποθέτηση σε ασθ/ρο ΕΚΑΒ Λάρισας ΚΗΗ 1532 Mercedes Sprinter 313

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας)- Κωδικός Εργοστασιακός ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ 1 250,00 €


ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 1 250,00 €

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ
1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΜΠΡΙΖ - 80,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 80,00 €


ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 330,00 € με φπα 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6181/2016
ΑΔΑ ΩΟΒΒΟΡ1Π-ΩΗ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-10-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear