Ελεγχος – συντήρηση πυροσβεστήρων του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ελεγχος – συντήρηση πυροσβεστήρων του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΛΕΓΧΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 226/2017
ΑΔΑ 70ΗΔΟΡ1Π-Σ9Ω
ΑΔΑΜ 17PROC002117879
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-10-2017 - Ωρα 15:00μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear