Έλεγχος – Συντήρηση πυροσβεστήρων των Ασθενοφόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Έλεγχος – Συντήρηση πυροσβεστήρων των Ασθενοφόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΛΕΓΧΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 132/28-05-2020
ΑΔΑ Ψ0Β3ΟΡ1Π-ΓΦΘ
ΑΔΑΜ 20PROC006893546
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear