Έλεγχος, Συντήρηση και Αναγόμωση πυροσβεστήρων στα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ τομέα Τρικάλων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Έλεγχος, Συντήρηση και Αναγόμωση πυροσβεστήρων στα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ τομέα Τρικάλων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Περιγραφή Τεμάχια Κιλά
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ABC 15 6
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ABC 1 3
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ABC 1 12
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ABC 11 2
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ABC 3 1

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 331,08€
Αριθμός Εντολής 98/16-07-2019
ΑΔΑ ΨΗ6ΕΟΡ1Π-ΓΓΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-07-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear