Έλεγχος – Συντήρηση – Αναγόμωση των πυροσβεστήρων των ασθενοφόρων οχημάτων του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Καρδίτσας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Έλεγχος – Συντήρηση – Αναγόμωση των πυροσβεστήρων των ασθενοφόρων οχημάτων του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Καρδίτσας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Ξ/Κ 6 ΚΙΛΩΝ 14
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Ξ/Κ 3 ΚΙΛΩΝ 9
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Ξ/Κ 2 ΚΙΛΩΝ 10
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Ξ/Κ 1 ΚΙΛΟΥ 1

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 98,38€ + ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 136/29-11-2021
ΑΔΑ 67ΜΠΟΡ1Π-ΝΜΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-12-2021 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear