Έλεγχος – Συντήρηση-Αναγόμωση Πυροσβεστήρων Ασθ/ρων ΕΚΑΒ Καρδίτσα – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Έλεγχος – Συντήρηση-Αναγόμωση Πυροσβεστήρων Ασθ/ρων ΕΚΑΒ Καρδίτσα

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Ξ/Κ 6KG 12
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Ξ/Κ 3KG 9
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Ξ/Κ 2 KG 7
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Ξ/Κ 1KG 4

Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης 256,00 € + ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 142/20-10-2020
ΑΔΑ 62Σ5ΟΡ1Π-ΦΛΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear