ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ.

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ.
Αριθμός Εντολής 208/10-09-2018
ΑΔΑ 727ΑΟΡ1Π-ΣΕΔ
ΑΔΑΜ 18PROC003764502
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-10-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear