ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 1484 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
Αριθμός Εντολής 97/10-04-2018
ΑΔΑ 6ΧΤ7ΟΡ1Π-ΔΤΜ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-04-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear