ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘ/ΡΟ ΚΗΙ 8593
Αριθμός Εντολής 258/08-11-2018
ΑΔΑ ΨΓΞ9ΟΡ1Π-2ΓΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-11-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear