Έλεγχος και Συντήρηση Πυροσβεστήρων Ασθενοφόρων ΕΚΑΒ Τομέα Καρδίτσας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Έλεγχος και Συντήρηση Πυροσβεστήρων Ασθενοφόρων ΕΚΑΒ Τομέα Καρδίτσας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΙΔΟΣ ΤΜΧ
1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Ξ/Κ 6kg 13
2 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Ξ/Κ 3kg 6
3 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Ξ/Κ 2kg 7
4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Ξ/Κ 1kg 4

Πιθανή Δαπάνη 341,00 € με φπα 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 3581/2018
ΑΔΑ 63ΛΧΟΡ1Π-ΞΧΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-06-2018 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear