Έλεγχος και Συντήρηση κλιματιστικών στο κτίριο του ΕΚΑΒ τομέα Βόλου και στις στεγάσεις του (Μαγνητών και Λιμάνι) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Έλεγχος και Συντήρηση κλιματιστικών στο κτίριο του ΕΚΑΒ τομέα Βόλου και στις στεγάσεις του (Μαγνητών και Λιμάνι)

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Περιγραφή Εργασιών Τεμάχια
Επιτοίχια Κλιματιστικά 14
Κλιματιστικό Ντουλάπας 1

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 545,00 € +ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 59/26-05-2020
ΑΔΑ Ψ032ΟΡ1Π-ΔΨΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear