Έλεγχος και Συντήρηση επιτοίχιων κλιματιστικών στο κτίριο του ΕΚΑΒ τομέα Τρικάλων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Έλεγχος και Συντήρηση επιτοίχιων κλιματιστικών στο κτίριο του ΕΚΑΒ τομέα Τρικάλων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Περιγραφή Εργασιών Τεμάχια
Επιτοίχια Κλιματιστικά 7

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 180,00 € + ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 68/03-06-2020
ΑΔΑ ΨΟ9ΘΟΡ1Π-13Θ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear