ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ M-SERIES
Αριθμός Εντολής 54/13-02-2020
ΑΔΑ ΨΗΓΓΟΡ1Π-ΓΜ0
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear