ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΟΤΩΝ ZOLL M-SERIES – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΟΤΩΝ ZOLL M-SERIES

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΟΤΩΝ ZOLL M-SERIES
Αριθμός Εντολής 101/21-06-2018
ΑΔΑ 6ΑΙ7ΟΡ1Π-4ΩΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-10-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear