ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
Αριθμός Εντολής 75/22-09-2023
ΑΔΑ 66Ξ9ΟΡ1Π-ΓΨΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-10-2023 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear