ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) Αναγόμωση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 1 kg 12τεμ.
2) Αναγόμωση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 2 kg 20τεμ.
3) Αναγόμωση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 3 kg 6τεμ.
4) Αναγόμωση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6 kg 63τεμ.
5) Αναγόμωση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 12 kg 3τεμ.
6) Αναγόμωση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως οροφής 12 kg 3τεμ.
7) Αναγόμωση πυροσβεστήρων CO2 5 kg 7τεμ.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ:
- 1kg τμχ 7
- 2kg τμχ 2
- 3kg τμχ 2
- 6kg τμχ 47
- 12kg τμχ 2
- 12kg οροφής τμχ 3
- CO2 5kg τμχ 7
Αριθμός Εντολής 400-513/11-08-2017
ΑΔΑ Ω14ΦΟΡ1Π-ΣΔΓ
ΑΔΑΜ 17PROC002124204
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-11-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear