Έλεγχος Φθορών – Τζογόμετρο για ασθενοφόρο ΕΚΑΒ τομεά Βόλου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Έλεγχος Φθορών – Τζογόμετρο για ασθενοφόρο ΕΚΑΒ τομεά Βόλου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Έλεγχος Φθορών - Τζογόμετρο για ασθενοφόρο ΕΚΑΒ τομεά Βόλου
Πιθανή Δαπάνη με φπα 24% 15,00 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4080/2017
ΑΔΑ ΩΘΜ2ΟΡ1Π-ΦΦΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-06-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear