Έλεγχος ανυψωτικής διάταξης φορτίου (δικόλωνο συνεργείου) ΕΚΑΒ Ηρακλείου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Έλεγχος ανυψωτικής διάταξης φορτίου (δικόλωνο συνεργείου) ΕΚΑΒ Ηρακλείου

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Έλεγχος ανυψωτικής διάταξης φορτίου (δικόλωνο συνεργείου)
Το παρόν αίτημα αφορά τον έλεγχο ενός (1) δικολωνου ηλεκτρομηχανικού ανυψωτικού μηχανήματος, τύπου RAVAGLIOLI KPN255LIKT ονομ. φορτίου 5,5tn, που χρησιμοποιείται απο το συνεργείο επισκευής υπηρεσιακών οχημάτων του ΕΚΑΒ Ηρακλείου, για την εκτέλεση εργασιών προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης επί του στόλου. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα της ΚΥΑ 15085/593(ΦΕΚ186Β), από διαπιστευμένο φορέα.
Αριθμός Εντολής 185/21-08-2020
ΑΔΑ 6ΧΛΤΟΡ1Π-ΟΦΚ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear